top of page

להורדת אפליקצית הוולטרים

המרכזים הלוגיסטיים:

דרך אילת 23 א', תל אביב                    

יפו 216, ירושלים

דרך העצמאות 45, חיפה

משרדי החברה:

המלאכה 8, תל אביב

 יפו 216, ירושלים 

אילו סוגי תיקים קיימים?

​ככלל, פתיחת תיק עצמאי ברשויות המס, עוברת תמיד דרך שלוש רשויות המס: מע״מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

עצמאיים (עוסק עצמאי) פותחים תיק עוסק מורשה או עוסק פטור. השיקולים לפתיחת כל אחד מהתיקים הללו הם קצת אחרים, ונבדלים בעיקר בסוג העסק ובצפי ההכנסה הצפויה השנתית.

אז מה הם ההבדלים?
הרישום בגופים השונים כולל:

עוסק פטור: מי שמחזור ההכנסות שלו מהעסק אינו עולה על 100,491 ש”ח בשנה (נכון לשנת 2021) רשאי להיות עוסק פטור, עוסק פטור הוא עצמאי שאינו גובה מס ערך מוסף (ראה הסבר בלינק הבא) מלקוחותיו, ועל כן הוא פטור מדיווחים חודשיים או דו-חודשיים למע”מ (בניגוד לעצמאים אחרים). ​

עוסק מורשה: מי שמחזור ההכנסות שלו מהעסק עולה על 100,491 ש”ח בשנה חייב להיות עוסק מורשה, חייב לגבות מלקוחותיו מס ערך מוסף (ראה הסבר בלינק הבא)  על כל עסקה ולהעביר את סכום הגבייה לרשות המסים. כלומר, הוא מוסיף לסכום העסקה עוד 17% מס. בהתאם, רשאי “להתקזז” על מע”מ בהוצאות שלו, כלומר להקטין את סכום הגבייה כאמור.

המשך לשלבים הבאים

סוגי תיקים

bottom of page