top of page

להורדת אפליקצית הוולטרים

המרכזים הלוגיסטיים:

דרך אילת 23 א', תל אביב                    

יפו 216, ירושלים

דרך העצמאות 45, חיפה

משרדי החברה:

המלאכה 8, תל אביב

 יפו 216, ירושלים 

קווים מנחים לוולטריםבסרטון זה נזכיר מה הם הקווים המנחים בהתנהלות היום-יומית ולמה חשוב לשים לב כשאתם וולטרים פעילים.


הכתבה עזרה?

  • כן

  • לא


bottom of page