top of page

החלפת תיק עד הבית

התיק שלכם בלוי או קרוע?

רוצים להחליף את גודל התיק?

ניתן לקבל שירות של החלפת התיק הישן בחדש עד הבית!

*השירות כרוך בתשלום ויבוצע ע״י חברת אוריין

*השירות יינתן לשליחים פעילים בלבד

חשוב לשים לב כי התיק החדש ינתן בתמורה לתיק הישן - כל וולטר רשאי להחזיק תיק אחד בלבד.

​​

מזכירים כי תמיד ניתן להגיע למרכזים הלוגיסטיים לביצוע החלפת תיק ללא עלות בשעות הפעילות שלנו במידת הצורך.

להזמנת השירות חובה לצרף תמונה ברורה של הדלת הקדמית של התיק אותו צריך להחליף עם מספרים חשופים

הזמנות ללא תמונה - לא יאושרו

الرجاء إرفاق صورة واضحة للحقيبة والرقم الموسوم على باب الحقيبة الامامي التي ترغب بتبديلها - لا تقبل الطلبية من دون إرفاق الصورة

העלאת תמונה

ניתן לבחור בין תיק קטן לבין תיק גדול

החלפת תיק

bottom of page