top of page

המרכזים הלוגיסטיים של וולט

במרכזים הלוגיסטיים השונים אפשר לאסוף ולהחזיר ציוד, להחליף ציוד פיקדון בלוי, לרכוש ציוד נלווה, לקבל הסברים על האפליקציה ולשאול את הצוות שאלות. במרכז הלוגיסטי בת״א יש גם פינת ישיבה עם קפה ועוגיות במיוחד לוולטרים, שמוזמנים לבוא ולהתרענן.

ימי ג׳ בין השעות 10:30-13:30


שימו לב!

ביום ג׳ ה - 27.2.24 - יום הבחירות - המרכז הלוגיסטי יהיה סגור

שעות פעילות:

לניווט:

התושייה 5, משרדי סמאש

אילת

**בין השעות 12:00-13:00 המרכז סגור ולא תתקיים קבלת וולטרים**

ימים א׳-ה׳, 9:00-16:00


*בין השעות 12:00-13:00 המרכז סגור ולא תתקיים קבלת וולטרים


שימו לב!

ביום ג׳ ה - 27.2.24 - יום הבחירות - המרכז הלוגיסטי יהיה סגור

שעות פעילות:

לניווט:

רחוב אילת 23 א׳

תל אביב

ימי ד׳ בין השעות 10:30-15:00

שעות פעילות:

לניווט:

דרך העצמאות 45

משרדי Wework

חיפה

**בין השעות 12:30-13:00 המרכז סגור ולא תתקיים קבלת וולטרים**

יום א׳ בין השעות 10:00-15:00

יום ה׳ בין השעות 10:00-15:00


*בין השעות 12:30-13:00 המרכז סגור ולא תתקיים קבלת וולטרים

שעות פעילות:

לניווט:

יפו 216

בניין שערי העיר קומה 8

ירושלים

bottom of page