top of page

להורדת אפליקצית הוולטרים

המרכזים הלוגיסטיים:

דרך אילת 23 א', תל אביב                    

יפו 216, ירושלים

דרך העצמאות 45, חיפה

משרדי החברה:

המלאכה 8, תל אביב

 יפו 216, ירושלים 

קיימת חשיבות רבה להפקדה לפנסיה בשל היות מקור הכנסה זה מקור הכנסה בלעדי בגיל פרישה. במילים אחרות לא נהנה בעתיד על מה שלא נפקיד היום!! אין גיל מוקדם להתחיל הפקדה לפנסיה- עברת את גיל 18 – יש לוודא הפרשות פנסיה.

כיום קיימת חובה על עצמאיים להפריש תשלומים לקרן פנסיה.

על מנת לעמוד בדרישות של פנסיה יש לפנות לסוכן ביטוח או לחברת ביטוח ישירות ולבקש לעשות פנסיה לעצמאים.

המשך לכתבות נוספות

פנסיה

bottom of page