top of page

להורדת אפליקצית הוולטרים

המרכזים הלוגיסטיים:

דרך אילת 23 א', תל אביב                    

יפו 216, ירושלים

דרך העצמאות 45, חיפה

משרדי החברה:

המלאכה 8, תל אביב

 יפו 216, ירושלים 

דיווחים למע"מ

דיווחים אלו ניתן לבצע עצמאית בעזרת רואה החשבון או באופן אוטומטי דרך הפלטרפורמה הדיגיטלית.

בעלי עסקים מחויבים להגיש דו”ח שנתי על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס שחלפה.

הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

מקדמות לרשויות

על בעל עסק עצמאי (פטור/מורשה/חברה בע״מ) יש לשלם לרשויות השונות - מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים אלו מבוצעים בדר״כ באמצעות תשלום חודשי של מקדמות.

סכום המקדמות נקבע על ידי פקידי השומה השונים. מקדמות אלו נקבעות ע״פ שנת הפעילות הקודמת או הערכה של ההכנסה הצפויה בשנה הנוכחית, בסוף שנה עשויים להעשות קיזוזים ע״י הרשויות לפי הצורך

המשך לכתבות נוספות

דיווחים ומקדמות לרשויות

bottom of page