top of page

להורדת אפליקצית הוולטרים

המרכזים הלוגיסטיים:

דרך אילת 23 א', תל אביב                    

יפו 216, ירושלים

דרך העצמאות 45, חיפה

משרדי החברה:

המלאכה 8, תל אביב

 יפו 216, ירושלים 

סוגי העוסקים השונים

עוסק פטור

מי שמחזור ההכנסות שלו מהעסק אינו עולה על 100,491 ש”ח בשנה (נכון לשנת 2021) רשאי להיות עוסק פטור, עוסק פטור הוא עצמאי שאינו גובה מס ערך מוסף מלקוחותיו, ועל כן הוא פטור מדיווחים חודשיים או דו-חודשיים למע”מ (בניגוד לעצמאים אחרים). זו צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות.


עוסק מורשה

מי שמחזור ההכנסות שלו מהעסק עולה על 100,491 ש”ח בשנה חייב להיות עוסק מורשה, חייב לגבות מלקוחותיו מס ערך מוסף על כל עסקה ולהעביר את סכום הגבייה לרשות המסים. כלומר, הוא מוסיף לסכום העסקה עוד 17% מס. בהתאם, רשאי “להתקזז” על מע”מ בהוצאות שלו, כלומר להקטין את סכום הגבייה כאמור.


לעוד מידע מוזמנים להציץ במדריך לעצמאי

bottom of page